ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังม้า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256397,66786,185----------183,852
2562295,241441,784293,022218,252148,57979,03897,56464,668110,46386,459115,36683,7672,034,203
2561431,293488,632541,293385,563257,772180,317138,495140,98980,975187,039227,393564,4263,624,187
ยอดยกมาตั้งแต่ 9 ก.ค. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,891,139
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   8,733,381
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2550
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี