หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายประกอบ เขม้นกสิกรรม ถึงบ้านนายเปล่ง พวงทอง หมู่ที่ 9 บ้านวังม้า ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]



ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2563 ]



จ้างก่อสร้างบานประตูเหล็กกั้นฝายน้ำล้นพร้อมสะพานทางเดิน บ้านเกาะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2563 ]



จ้างแซ่มแซมถนนดินลงหินคลุก สายบ้านสองแคว หมู่ที่ 14 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]



ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]



ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]



จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากที่ดินนายประเสริฐ หงส์ทอง ถึงที่ดินนางกนกวรรณ ฤทธิ์ลือชัย บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]



ซื้อของสมนาคุณโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]



จ้างทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ หนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8