หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอไรส์ รสจิด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ระหว่างวันที่ 1-28 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะเปา ระหว่างวันที่ 1-28 ธันวาคม 2566 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการด้านการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างรื้อถอน ปักเสา พาดสายและและอุปกรณ์พร้อมค่าแรง ปักเสาไฟฟ้า ยาว 9 เมตร จำนวน 9 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างรื้อถอน ปักเสา พาดสายและและอุปกรณ์พร้อมค่าแรง ปักเสาไฟฟ้า ยาว 9 เมตร จำนวน 9 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างรื้อถอน ปักเสา พาดสายและและอุปกรณ์พร้อมค่าแรง ปักเสาไฟฟ้า ยาว 9 เมตร จำนวน 5 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69