หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างถนนลาดยางสาย 3013 ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 5 บ้านวังม้า ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างถนนลาดยางสายวังม้า-หนองนมวัว ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 4 บ้านวังม้า ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 7 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังสำราญ ถึงลำเหมืองบ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังสำราญ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า หมายเลขทะเบียน กง 9514 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำแผ่นป้ายถนนหน้ามอง โครงการนครสวรรค์ถนนน่ามอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยลงดินถมและลูกรัง สายคันคลองไผ่ขวางและสายบ้านดงเย็น จำนวน 22 แห่ง หมู่ที่ 8, 14 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ดำเนินการ บ้านดงตาแวน , บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 8 , 14 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46