หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 17 ป้าย และป้ายประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครสมาชิก อบต. และนายก อบต.วังม้า ขนาด 2 x 5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 19 กล่อง และถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 9 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 175 คนๆละ 60 บาท จำนวน 1 มื้อ เพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 - 16 ได้แก่หมู่ที่ 1 ? 16 จำนวน 17 หน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 175 คนๆละ 30 บาท จำนวน 1 มื้อ เพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 - 16 ได้แก่หมู่ที่ 1 ? 16 จำนวน 17 หน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้าจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 5000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลงดินถมภายในตำบลวังม้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พายุโซนร้อน โกนเขิน และพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ หมู่ที่ 7 , 13 , 9 , 2 , 12 , 3 จำนวน 7 สาย รวม 12 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ เพื่อนำมาซ่อมแซมรถตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 8284 นครสวรรค์ เนื่องจากสายน้ำมันไฮดรอลิคแตก ทำให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียนในสังกัด(สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ช่วงเปิดเทอม 2/2564 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33