หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 8384 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางสามแยกเข้าอุทยานเขาหลวง ถึง น้ำตกหินดาด บ้านไร่ใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างเอกชนเก็บขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างบุคคลให้บริการและดูแลประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง เริ่มจากที่ดินนางนงค์นุช พูลการขาย ถึง ลำเหมืองบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง เริ่มจากที่ดินนางลำพวน มาลัย ถึง ที่ดินนายเสถียร พิลึก บ้านวังดินดาด หมู่ที่ 6 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง เริ่มจากที่ดินนายธนพล สุกร ถึง ลำเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านวังสำราญ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15