หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคลองบ้านดงตาแวน หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเอกชนเก็บขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างแม่บ้านและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างประกอบอาหารวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18