หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 

 
 

 
ประกาศผลการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูล
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังม้า  หมู่ที่ 5  และ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10
ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์  
……………………………………………………….
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังม้า หมู่ที่ 5 และบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10  ตำบลวังม้า   อำเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล   ให้แก่ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาได้ทราบ  ตามประกาศ ลงวันที่    8  มีนาคม  2553    และได้ดำเนินการประมูลงานจ้างดังกล่าว  ในวันที่   12 มีนาคม 2553  ระหว่างเวลา 11.00 น. – 12.15 น.    โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)  ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   นั้น  
บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้พิจารณาผลการประมูล  ตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)  ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ได้สรุปผลการประมูลแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูล  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังม้า  หมู่ที่ 5  คือ  บริษัท ปากน้ำโพวีรวุฒิ จำกัด   และหมู่ที่ 10  บ้านหนองโพธิ์  คือ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธงพิจิต   เป็นผู้ที่ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ประกาศ  ณ  วันที่  12   มีนาคม   พ.ศ. 2553

ลงชื่อ.............………………………….ประธานกรรมการ
       (นายฉัตรชัย     รักทรัพย์

             ลงชื่อ.……………………..…..……….กรรมการ
                                         (นางสาวนันทนา     ธรรมศร)

ลงชื่อ…………………………………..กรรมการ                    
                  (นายพนม       ช่วยดี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มี.ค. 2553 เวลา 09.26 น. โดย คุณ ไกรวุฒิ ยืนยงค์

ผู้เข้าชม 2733 ท่าน

 
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
087-850-0488
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10