หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 

 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า  
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ขนาด  150  แรงม้า
ตำบลวังม้า  อำเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
………………………………………………………………………
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า     ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบองค์การตำบลวังม้า  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า  ลงวันที่  22   กุมภาพันธ์  2553    และเอกสารประมูลงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่ E1/2553  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2553  โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  15  มีนาคม  2553 เวลา 8.30  น.  ถึงเวลา 12.00 น   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า  ตำบลวังม้า  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ รวม   3  ราย นั้น
บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลงานซื้อ       โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ขนาด  150  แรงม้า  ตำบลวังม้า   อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ดังต่อไปนี้
1. บริษัท  เอ.วี.เอ็น .มอเอตร์เวอคส์  จำกัด
2. บริษัท  นันทพงษ์  มอเตอร์  จำกัด
3. หจก. โฟร์ไฟว์  วิศวกรรม

ประกาศ  ณ  วันที่   16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553

ลงชื่อ ..………………..………………………..…….ประธานกรรมการ      
                  (นายฉัตรชัย  รักทรัพย์)

             ลงชื่อ.…………………………..…………...…..…….กรรมการ
                                          (นางสาวนันทนา  ธรรมศร)

ลงชื่อ…………………………………………………..กรรมการ                    
                                     (นายพนม  ช่วยดี)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล
โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ขนาด  150   แรงม้า
ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ******************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้าได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลงานซื้อ โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ขนาด  150   แรงม้า  ตำบลวังม้า    อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานซื้อ ดังกล่าวไปแล้วนั้น
คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กำหนดวัน  เวลา  อบรบผู้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  22  มีนาคม  2553  เริ่มการอบรม  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ  สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์  
2. กำหนดวัน  เวลาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  23  มีนาคม 2553   เริ่มการประมูลเวลา  10.30 - 11.00 น.   ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์
3. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ Sealed Bid Auction  (แบบปิดราคา)
4. วงเงินในการจัดหา  จำนวนเงิน   4,300,000   บาท  (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)
5. ระยะเวลาการประมูล  30 นาที  ไม่รวมการต่อระยะเวลา
6. ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ  -  บาท (   -   )
7. การเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน 15 นาทีแรกของการประมูล มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ผู้ค้า        ในการเสนอราคาช้ากว่า 15 นาทีแรกของการประมูล
ประกาศ  ณ  วันที่   16   กุมถาพันธ์  พ.ศ. 2553


ลงชื่อ  .……..………………………….ประธานกรรมการ
                                       (นายฉัตรชัย  รักทรัพย์)
(ลงชื่อ).………………………….……….กรรมการ       ลงชื่อ…….……………………………..กรรมการ                  
                (นางสาวนันทนา  ธรรมศร)                                                          (นายพนม  ช่วยดี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มี.ค. 2553 เวลา 14.19 น. โดย คุณ ไกรวุฒิ ยืนยงค์

ผู้เข้าชม 2725 ท่าน

 
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
087-850-0488
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10