รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
   
 
 

 
 


 
การคมนาคมใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก ถนนส่วนใหญ่ที่ใช้ในการติดต่อภายในระหว่างหมู่บ้าน เป็นสภาพถนนลูกรัง และถนนดินสำหรับการคมนาคมติดต่อระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง มีถนนสายสำคัญ ได้แก่

ถนนลาดยาง สายลาดยาว – สว่างอารมย์ จังหวัดอุทัยธานี กม.ที่ 3013

ถนนลาดยางสายวังม้า – หนองกระทิง (ถนนภายในตำบล)

ถนนลาดยางสายเกาะเปา-หนองกระโดน

ถนนลาดยางสายหนองยาว – หนองหัวคน

ถนนลูกรังภายในตำบล จำนน 18 เส้น
 


 
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 7 สาย

บึง และหนองอื่น จำนวน 11 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย, ทำนบ จำนวน 5 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 30 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 16 แห่ง

บ่อบาดาลพร้อมคันโยก จำนวน 22 แห่ง
 


 

ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 16 หมู่บ้าน

ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 100


 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข เอกชน
    จำนวน 1 แห่ง


 

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่
คลองวังม้า