รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ค. 2550
 
 
 


 

โรงเรียนวังม้า

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี

โรงเรียนวัดเกาะเปา

โรงเรียนบ้านวังสำราญ

โรงเรียนวัดวังดินดาด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 


 

วัดวังม้า หมู่ที่ 5

วัดวังศรีเจริญ หมู่ที่6

วัดหนองกระทิง หมู่ที่7

วัดดงตาแวน หมู่ที่ 8

วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10

วัดกระทุ่มลาย หมู่ที่ 11

วัดเกาะเปา หมู่ที่ 12

วัดนกคลาน หมู่ที่ 13

วัดน้ำลึม หมู่ที่ 15

วัดไร่ ใหญ่ หมู่ที่ 16
 


 

สถานีอานามัย จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 16 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง