หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายฉัตรชัย รักทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
โทร : 082-6287995
นางจีระพา จีระภคนันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
โทร : 087-4337959
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวสมหมาย เจนกสิสาตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-3379538
นางจีระพา จีระภคนันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-4337959
นายกรเอก เอกอิฐสินี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-8515458
 
หน่วยตรวจสอบภายใน