หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายฉัตรชัย รักทรัพย์
ปลัด อบต.วังม้า
โทร : 082-6287995


นางฐิตินันท์ นิลสนธิ
รองปลัด อบต.วังม้า
โทร : 094-9954295
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไกรวุฒิ ยืนยงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-4113988


นางสาวปภัสสร จันทขาว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-1980455


นายกรเอก เอกอิฐสินี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-8515458
 
หน่วยตรวจสอบภายใน